Wynik zapytania ofertowego dotyczącego organizacji 7 imprez plenerowych

Print Friendly, PDF & Email
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji 7 imprez plenerowych na terenie gmin członkowskich w ramach projektu współpracy „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wpłynęło 13 ofert.
Oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:
Fabryka Zabaw Izabela Randzio
Kurejewka 6
19-200 Grajewo
Serdecznie Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.