Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wpłynęły 2 oferty.

Oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:

Ogrodowy Styl – Załęcze
Rafał Cembik
Załęcze Małe 100A
98-335 Pątnów

Serdecznie Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.