ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Celem konsultacji jest przedstawienie wyników przeprowadzonych ankiet, analizy SWOT oraz ustalenia priorytetowych potrzeb danych społeczności i celów LSR.
Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dbając o efektywny i trafny dobór celów i planowanych działań serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców do aktywnego udziału konsultacjach.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

* 14.08.2015r. godz.9:00 Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród – sala konferencyjna

* 14.08.2015r. godz.13:00 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny – sala konferencyjna

* 17.08.2015r. godz.9:00 Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 – lecia 14 19-213 Radziłów – Sala Weselna przy Urzędzie Gminy

* 17.08.2015r. godz.13:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz – sala konferencyjna

* 20.08.2015r. godz.9:00 Urząd Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo – sala konferencyjna (pokój nr 1)

* 20.08.2015r. godz.13:00 Urząd Miejski w Szczuczynie Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn – sala konferencyjna

* 21.08.2015r. godz.9:00 Urząd Gminy Przytuły ul. Słupska 10, 18-423 Przytuły – sala konferencyjna

* 21.08.2015r. godz.13:00 Urząd Miejski w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne – sala konferencyjna

Zachęcamy do udziału.