Zaproszenie na posiedzenie Zarządu – 16.07.2015 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 – go lipca b. r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej.
5. Przyjęcie stanowiska w sprawie ponownej prośby Miasta Grajewo o przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
6. Zapytania i wolne wnioski.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter