Zapraszamy na spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Formularz zgłoszeniowy + oświadczenie

SPOTKANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI LSR POŁĄCZONE Z VIII WARSZTATAMI RĘKODZIEŁA NOWOCZESNEGO REALIZOWANE SĄ W RAMACH PROJEKTU “WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY W ROKU 2019”
SPOTKANIA WSPÓŁFINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.