Komunikat dotyczący skorygowania błędu pisarskiego w dokumentacji do naboru nr 14/2019 – obowiązujący od 19.11.2019 r .(tj. dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie uległ :

  • Załącznik nr 1 do Ogłoszenia „Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Zmiana dotyczy skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. III. Sposób składania wniosków,  który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Papierowe egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. każdy wpięty do oddzielnego skoroszytu), a następnie wpięte do segregatora (dwie wersje papierowe oraz Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w ramach RPOWP na lata 2014- 2020)”.

Do pobrania:
Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia typ 9