Zaproszenie na posiedzenie rady – 04.02.2014r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 4 – go lutego b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu BDN-MP/VII/2013.
6. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR w ramach konkursu BDN-MP/VII/2013.
7. Ocena wniosków według kryteriów LGD w ramach konkursu BDN-MP/VII/2013.
8. Podjęcie uchwał o wyborze/nie wyborze operacji do realizacji w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach konkursu BDN-MP/VII/2013.
9. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach konkursu BDN-MP/VII/2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list wniosków wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla konkursu BDN-MP/VII/2013.
11. Przedstawienie informacji o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia w tym wnioski, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia są udostępnione do wglądu w Biurze LGD.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz