Nabór wniosków małe projekty 31.12.2013r. – 22.01.2014r.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (konkurs BDN – MP/VII/2013) – limit dostępnych środków 330 369,66 zł.
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 31 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2014 r. o godz. 15.00.
 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami oraz wersją elektroniczną należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
• w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.prow.wrotapodlasia.pl, Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl
Aby operacja została wybrana do realizacji niezbędne jest osiągniecie 25 % punktów.
Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania lub pod numerem tel. 86 273 80 44. Dokumenty do pobrania

 

Autor: M.Modzelewska

Data dodania: 2013-12-13 13:13:14