Zaproszenie na posiedzenie Zarządu- 08.12.2015

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 8 – go grudnia b. r. /wtorek/ o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie celów i kierunków rozwoju oraz typów i opisów działań przyjętych w opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022.
4.Przedstawienie oraz omówienie nowego wzoru deklaracji członkowskiej.
5.Omówienie warunków, jakie muszą spełniać kandydaci na członków Rady LGD Biebrzański Dar Natury.
6.Zapytania i wolne wnioski.
Na spotkanie zapraszamy również Państwa pracowników odpowiedzialnych za współpracę z LGD Biebrzański Dar Natury.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter