Ankieta dla mieszkańców terenu objętego LSR LGD Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (link poniżej) i wskazanie metod komunikacji ze społecznością lokalną oraz metod monitoringu podczas wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

https://ankieta4.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5a541fed&b=bcf41a92b&c=39f60c4a&d=4

Ankieta opracowana w ramach poddziałania 19.1 “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania
“Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.