Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 28.11.2018 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 – go listopada  b. r. /środa/ o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjne Urzędu Gminy, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego  na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Szleter