Zaproszenie na posiedzenie Zarządu – 30.03.2016 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30–go marca b. r. /środa/ o godzinie 1000 w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Złożenie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2015 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
  5. Omówienie bieżącej działalności LGD pod kątem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  6. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter