Aktualizacja LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż do dnia 30 marca 2014 r. mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na obszarze naszej LGD mogą zgłaszać uwagi do projektu zmian LSR. Do pobrania projekt uchwały przygotowany przez Zarząd.
Plik do pobrania: