Konferencja pn: „Współpraca w ramach LCOI SYSTEM dla rozwoju Polski Wschodniej”

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Dnia 25. 03. 2014 roku w Dworku Victoria w Grajewie odbyła się Konferencja pn: „Współpraca w ramach LCOI SYSTEM dla rozwoju Polski Wschodniej”.
Konferencję rozpoczął Wójt Gminy Grajewo- Stanisław Szleter wraz z Prezes LGD Wokół Łysej Góry – Anną Łubek witając przybyłych gości: Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana Kazimierza Baszko, Starostę Powiatu Grajewskiego Pana Jarosława Augustowskiego, Burmistrza Miasta Grajewo Pana Adama Kiełczewskiego, Dyrektora Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji Pana Marka Wierzbińskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Panią Elżbietę Filipowicz, Dyrektora ARMiR Łomża Pana Stefana Krajewskiego, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Suwałkach- Panią Annę Milewską, Agencję Mienia Wojskowego- Panią Katarzynę Gawryś oraz Burmistrzów i Wójtów z terenu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także przedsiębiorców i pozostałych gości.
Następnie głos zabrał Wicemarszałek województwa podlaskiego Pan Kazimierz Baszko, który wyraził uznanie i aprobatę dla projektu” Lokalne Centa Obsługi Inwestora Eastern European Gateway.”
Kolejnym punktem Konferencji było przedstawienie prezentacji multimedialnej przez Koordynatora Projektu – Witolda Mroczka, który przedstawił zarys Projektu LCOI, zasięg a także zamierzony cel i efekty.
„LCOI System” – Funkcje i narzędzia komunikacji oraz promocji gospodarczej regionów Polski Wschodniej” omówił Prezes LGD Biebrzański Dar Natury Stanisław Szleter, a także pracownicy biur LCOI-Region Podlasie Mariola Jankowska i LCOI-Region Warmia i Mazury Kamil Boenigk. Dalszy program konferencji- Współpraca Agencji Mienia Wojskowego z LCOI Warmia i mazury i LCOI Podlasie przedstawiła Pani Katarzyna Gawryś. Prezentacja cieszyła się szerokim zainteresowaniem. Na koniec spotkania zaprezentowano film pokazujący obsługę Vortalu jako innowacyjne narzędzie kojarzenia, komunikacji i prezentacji lokalnych ofert gospodarczych do „świata zewnętrznego”, który wyświetlił Krzysztof Raducki – Koordynator ds. IT. Konferencję zakończono panelem dyskusyjnym.
Na zaproszenia Lokalnego Centrum Obsługi Inwestora Region Podlaski i Warmińsko- Mazurski przybyło 140 osób.
Wojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski przesłał list gratulacyjny.