Ankieta ewaluacyjna za rok 2018

wpis w: Aktualności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zwraca się do Państwa o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności LGD Biebrzański Dar Natury oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 stycznia 2019 r.

Ankieta ewaluacyjna