Anulowanie naboru nr 17/2017

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.12.2017 roku nabór nr 17/2017 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.3 Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego na operacje z zakresu: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi przewidziany w terminie od 08.12.2017 – 21.12.2017,zostaje anulowany z powodu błędnie przyjętego terminu naboru (część I. B § 2 ust.1 Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury).