Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr  12/2017 –  Dziedzictwo kulturowe, naboru nr 15/2017 – Infrastruktura społeczna oraz naboru nr 16/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,  w związku z powyższym w dniu 26 października b. r. /czwartek/  o godz. 16.30  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz