Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
image_pdfimage_print

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, który wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i dotyczy korekty kwoty przedsięwzięcia 3.1.1 Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD (zwiększenie kwoty o 214 zł) oraz korekty kwoty przedsięwzięcia 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej (zmniejszenie kwoty o 214 zł). Ponadto w planie działania w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD przyporządkowano kwoty do wskaźników zgodnie z harmonogramem ogłaszania naborów.

W związku z koniecznością ogłaszania naborów w ramach EFRR w I półroczu 2019 roku decyzją Prezesa Zarządu uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 14.05.2019 r. do godz. 11:00.