I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych – Za nami

wpis w: Aktualności

W I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 13 października 2016 r. uczestniczyli reprezentanci z ponad 35 organizacji pozarządowych z terenu LGD Biebrzański Dar Natury, przedstawiciele sektora publicznego: burmistrzowie i wójtowie gmin członkowskich LGD, Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Pani Urszula Wojszel zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pan Andrzej Dawidziuk Kierownik Referatu Kontroli Projektów.

Spotkanie było dobrą okazją do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz do dyskusji o wzajemnej motywacji do działania. Uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością stowarzyszeń na terenie LGD Biebrzański Dar Natury z minionej perspektywy Lokalnej Strategi Rozwoju 2007-2014 r., a także z obecnymi celami Lokalnej Strategi Rozwoju 2014 - 2020 r. Szkolenie podczas forum prowadziła Pani dr Małgorzata Iwanowicz, zachęcając uczestników do dyskusji I wymiany doświadczeń.

W trakcie Forum przedstawiciele Yacht Club Arcus z Rajgrodu wręczyli wyróżnienie na ręce Pana Burmistrza Rajgrodu Ireneusza Glinieckiego oraz dla Prezesa Pana Mirosława Rainko Banku Spółdzielczego w Szczuczynie jako podziękowanie za wspieranie idei "Niepełnosprawni - Sprawni w Wodzie".

Uczestnicy wyrazili chęć spotkania się na II Forum, które zostanie zorganizowane w przyszłym roku.