IX Piknik Rodzinny. Wojewodzin, 08.08.2021 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Dnia 8 sierpnia 2021 roku na boisku Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie odbył się IX Piknik Rodzinny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Na uczestników czekało wiele atrakcji min.: gry i zabawy z animatorami, turnieje sportowe, zjeżdżalnie dmuchańce, bramka celnościowa, kącik malowania twarzy, balonowe figurki, gastronomiczny zakątek przysmaków.
Na stoisku Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury udzielano doradztwa i przekazywano informacje o funkcjonowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, jak również zorganizowany został konkurs pogłębiający wiedzę o LSR Biebrzański Dar Natury.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji pikniku Panu Wójtowi Gminy Grajewo Stanisławowi Szleterowi, pracownikom Urzędu Gminy Grajewo oraz firmie MLEKPOL za przekazanie produktów do degustacji.
Dzięki licznym atrakcjom, konkursom i zabawom, a także oprawie festynu i czasem kapryśnej pogodzie mamy nadzieję że udało się wyczarować wspaniałą, niesamowitą atmosferę.

Zadanie zostało realizowane w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.