Fotorelacja z Konferencji podsumowującej projekt współpracy “Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”

Print Friendly, PDF & Email

28 września 2023 r.

w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przechodach, odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy “Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC”

współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu współpracy:

“Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC”

realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.