ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY “Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury we współpracy z Lokalną Grupą Działania – Fundusz Biebrzański zrealizowała projekt współpracy „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOSC” o akronimie “ZTWN”.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • zakup i montaż 33 lamp solarnych,
  • organizacja pikniku „Smacznie z KGW”,
  • organizacja 7 imprez plenerowych,
  • zakup gadżetów promocyjnych,
  • organizacja szkoleń “Carving i dekorowanie potraw
  • organizacja konferencji “Nowoczesne KGW”
  • organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Celem operacji było podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez zachowanie bezpieczeństwa, kultywowanie dziedzictwa lokalnego, oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.