Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 8/2017- Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego, 9/2017- Budowa lub przebudowa dróg oraz 10/2017- Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,     w związku z powyższym w dniu 22 czerwca b. r. /czwartek/ o godzinie 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz