Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów

wpis w: Praca
Print Friendly, PDF & Email

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Barbara Krukowska

Uzasadnienie wyboru:

Pani Barbara Krukowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 30 maja 2017 r.
W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Barbara posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter