Informacja

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr:

1/2022 – Rewitalizacja małej skali;

2/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

3/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej;

4/2022 – Budowa lub przebudowa dróg.

W związku z powyższym w dniu 14 marca b. r. /poniedziałek/ o godzinie 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz