Komunikat dotyczący naboru nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków “Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020″, w pkt. IV. Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązujące w Ramach Naboru następują zmiany wynikające z konieczności skorygowania omyłkowych zapisów.

Aktualne Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zostały umieszczone w ogłoszeniu o naborze nr 20/2017 na stronie lgd-bdn.pl w zakładce konkursy RPO 2014-2020/ EFS 2014-2020.