Komunikat – nabór nr 8/2017 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego

wpis w: EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email
KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.
Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy.