Konkursy: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit dostępnych środków 246 431,00 zł (konkurs BDN – RN/I/2010)
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych środków-246 431,00 zł (konkurs BDN – TM/I/2010)
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 3 września 2010 r. – 1 października 2010 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 października 2010 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na obowiązującym formularzu z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:

Pliki do pobrania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: