Konkurs BDN – MP/II/2010 Małe Projekty

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

 

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (konkurs BDN – MP/II/2010)
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 31 maja 2010 r. – 28 czerwca 2010 r.
limit dostępnych środków: 202 817,93 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2010 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:

    • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
    • w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo
    • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl
    • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania po numerem tel. 86 272 20 88 oraz adresem e-mail: lgd.biebrza@op.pl.

Pliki do pobrania: