KONSULTACJE LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych przedstawiamy następujące części Lokalnej Strategii Rozwoju:

Prosimy o zapoznanie się z wyż.wym. dokumentami i o składanie ewentualnych uzupełnień, korekt do 22 grudnia 2015 do godz. 15:00 w formie: elektronicznej na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie: 86 2738044, osobiście w każdy wtorek i czwartek w godz. 7:00-15:00 w biurze LGD Biebrzański Dar Natury pod adresem: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Pod ten adres należy także kierować korespondencję listowną w tej sprawie.