Podsumowanie prac nad LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 08.12.2015 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Wojewodzinie odbyło się posiedzenie Zarządu na którym m.in. omawiane były kluczowe etapy prac nad opracowaniem LSR czyli:
1)Diagnoza i analiza SWOT,
2)Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania,
3)Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru,
4)Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji,
5)Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.
Miło nam poinformować, iż jesteśmy ku końcowi prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022 a plan włączenia społeczności lokalnej został w pełni zrealizowany.