Zaproszenie na Walne Zebraniwe Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29 – go grudnia b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procedur operacji grantowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procedur operacji pozagrantowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter