Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji oraz zmian w LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz opublikowaniu nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016 r. a także w związku z poprawieniem oczywistych pomyłek pisarskich, przekazujemy Państwu dokumenty do konsultacji społecznej:

Wniosek o zmianę procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych wraz z projektem uchwały

Wniosek o zmianę LSR

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 30.09.2016 do godz. 14:00