LSR złożony w Urzędzie Marszałkowskim

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 30.12.2015 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego WNIOSEK O WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) na lata 2015-2022 wraz z opracowaną z mieszkańcami Lokalną Strategią Rozwoju.
Chcemy serdecznie podziękować mieszkańcom gmin członkowskich i instytucjom za partycypację i udział w konsultacjach w trakcie tworzenia dokumentu strategii oraz wielu zaangażowanym osobom za wkład w przygotowanie dokumentu.
O dalszych szczegółach związanych z wyborem LSR-u będziemy Państwa informować na bieżąco, obecnie czekamy na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim.