LSR złożony w Urzędzie Marszałkowskim

wpis w: Aktualności

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 30.12.2015 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego WNIOSEK O WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) na lata 2015-2022 wraz z opracowaną z mieszkańcami Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy serdecznie podziękować mieszkańcom gmin członkowskich i instytucjom za partycypację i … czytaj więcej…

Zaproszenie na Walne Zebraniwe Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29 – go grudnia b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku … czytaj więcej…

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu – 29.12.2015 r.

wpis w: Aktualności

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29 – go grudnia br. o godz. 9.00 w zajeździe “Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Z poważaniem, Prezes Zarządu Stanisław Szleter

Podsumowanie prac nad LSR

wpis w: Aktualności

W dniu 08.12.2015 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Wojewodzinie odbyło się posiedzenie Zarządu na którym m.in. omawiane były kluczowe etapy prac nad opracowaniem LSR czyli: 1)Diagnoza i analiza SWOT, 2)Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania, 3)Opracowanie zasad … czytaj więcej…

Nabór wniosków – małe projekty 10.06.2014r. – 24.06.2014r.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte

Zarząd Województwa PodlaskiegoInformuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia … czytaj więcej…

Listy wniosków nabór BDN-MP/VII/2013

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte

Dnia 4 lutego 2014 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru BDN-MP/VII/2013 trwającego od 31 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r. Poniżej listy wybranych oraz niewybranych wniosków. lista WYBRANYCH 2014 lista NIEWYBRANYCH 2014  

Nabór wniosków małe projekty 31.12.2013r. – 22.01.2014r.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte

Zarząd Województwa Podlaskiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi … czytaj więcej…

Listy wniosków konkurs BDN – MP/VI/2013 i BDN-OW/IV/2013

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte

Dnia 12 lczerwca 2013 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów trwających od 6 maja 2013 do 31 maja 2013. Przedstawiamy poniżej listy ocenionych wniosków. – działanie “Odnowa i rozwój wsi” lista wniosków WYBRANYCH – działanie “Małe projekty” lista WYBRANYCH … czytaj więcej…

1 2
Skip to content