FESTYN RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZBOWIE

wpis w: 2023, Aktualności

W dniu 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Wierzbowie odbył się Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka.Ten uroczysty dzień rozpoczęła P. Dyrektor Lilia Aldona Łempicka serdecznym powitaniem przybyłych gości: zastępcę wójta Gminy Grajewo P. Jerzego Tyszkę, księgową Gminy Grajewo P. Zofię Karwowską, rodziców, dzieci oraz społeczność lokalną.Część artystyczną … czytaj więcej…

Szanowni Państwo, Lokalna Grupy Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż dobiega końca praca nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. W związku z powyższym zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Lokalnej Strategii … czytaj więcej…

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza na konsultacje poszczególnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbywać się będą w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od poniedziałku do … czytaj więcej…

Zapraszamy na Piknik “Smacznie z KGW”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury  serdecznie zaprasza na Piknik “Smacznie z KGW”, który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2023 r. w godz. 11:00-17:000 na boisku Świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie.   Regulamin Pikniku Smacznie z KGW   Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Z tradycją w nowoczesność” współfinansowanego … czytaj więcej…

Zaproszenie – Olimpiada Przedszkolaka

wpis w: 2023, Aktualności

Impreza plenerowa współfinansowana jest w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

II Konkurs o Grabie Szczuki -28 maja 2023 r.

wpis w: Aktualności

Z okazji imienin założyciela i właściciela Szczuczyna Podkanclerzego Litewskiego Antoniego Stanisława Szczuki, Biblioteka — Centrum Kultury w Szczuczynie, Koło Gospodyń Wiejskich „Z grodu Szczuków” w Szczuczynie oraz Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Szczuczyn i ościennych gmin do wzięcia udziału w II edycji konkursu kulinarnego … czytaj więcej…

Ankieta dla mieszkańców terenu objętego LSR LGD Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027

Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (link poniżej) i wskazanie metod komunikacji ze społecznością lokalną oraz metod monitoringu podczas wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. https://ankieta4.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5a541fed&b=bcf41a92b&c=39f60c4a&d=4 Ankieta opracowana w ramach poddziałania 19.1 “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania“Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

wpis w: Opracowanie LSR 2023-2027

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 85
Skip to content