Podlaskie Forum Agroturystyczne „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych” – Zaproszenie

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Partnerami: Politechniką Białostocką, Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie zapraszają do udziału w Podlaskim Forum Agroturystycznym „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych”, które odbędzie się w dn. 23 października 2020 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin).

Realizacja Forum możliwa jest dzięki finansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Główna problematyka Forum dotyczy turystyki wiejskiej, która jest nadal rozwijającą się gałęzią turystyki w województwie podlaskim i aby mogła osiągnąć odpowiednią jakość na terenach rolniczych i niezurbanizowanych, występuje potrzeba ciągłego podnoszenia wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich. Mieszkańcy obszarów wiejskich wykorzystują tylko część potencjału turystycznego, który występuje w województwie podlaskim, co stanowi główny problem turystyki wiejskiej, dlatego transfer wiedzy w postaci forum agroturystycznego ma na celu rozwiązanie tego problemu, stwarzając podstawy do racjonalnego i pełnego wykorzystania możliwości, jakie umożliwia uwarunkowanie naturalne i środowiskowe do rozwoju turystyki wiejskiej w województwie podlaskim.

Podczas Podlaskiego Forum Agroturystycznego osiemdziesięciu uczestników pozna opracowanie naukowe analizujące stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim, przygotowane na podstawie przeprowadzonej w 2020 roku przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną inwentaryzacji kwater agroturystycznych. Poruszone zostaną również poniższe tematy:

  • Dostosowanie oferty turystyki wiejskiej do nowych przepisów o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  • Produkt turystyki wiejskiej oparty na współpracy sieciowej kwaterodawców, organizacji turystycznych, parków, nadleśnictw oraz samorządów;
  • Przyroda i jej znaczenie w tworzeniu wizerunku wiejskiego produktu turystycznego;
  • Las jako element wiejskiego produktu turystycznego;
  • Dziedzictwo kulinarne jako potencjalny markowy produkt turystyczny obszarów wiejskich;
  • Efektywny marketing i prezentacja walorów regionu: przykłady działań promocyjnych realizowanych przez stowarzyszenia agroturystyczne z Polski;
  • Sztuka sprzedaży produktu turystyki wiejskiej na bazie enoturystyki.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, niezbędnym jest wypełnienie formularza, który należy pobrać z adresu: https://podlaskie.it/wp-content/uploads/2020/10/Formularz-PFA2020-PDF.pdf.
Skan wypełnionego oraz podpisanego formularza należy przesłać na adres d.korolczuk@podlaskie.it do dn. 16 października 2020 r., do godz. 16:00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela Ewa Packiewicz (e.packiewicz@podlaskie.it, 85 653 77 97).

Formularz zgłoszeniowy