Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kompleksową usługę organizacji Pikniku promującego produkty lokalne połączonego z dorobkiem kulturalnym pn.: “Smak na produkt i kulturę”., wpłynęły 2 oferty.
Oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:
PHU Iwona Jabłońska
Koszarówka ul. Słoneczna 3
19-200 Grajewo
Serdecznie Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.