Zaproszenie na posiedzenia Zarządu – 06.05.2016 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 – go maja b. r. /piątek/ o godzinie 1000 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Opracowanie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter