Posiedzenie rady w trybie obiegowym – 02.09.2022 r.

wpis w: Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 02.09.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w trybie obiegowym z dnia 02.09.2022 r.<pobierz>

“Bitwa Regionów” 2024 r. rozpoczęta!!!

Posted on
0 Comments
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zaprasza do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” 2024 r. Do konkursu mogą zgłaszać się Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.Aby wziąć … czytaj więcej…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków -04.04.2024 r.

Posted on
0 Comments
Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 – go kwietnia b. r. /czwartek/ o godzinie 11.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Przedstawienie … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji/grantobiorców

Posted on
0 Comments
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury przekazuje do konsultacji społecznych Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Przedstawiamy propozycje kryteriów oceny operacji w ramach wdrażania LSR Biebrzański Dar Natury 2023-2027Na uwagi czekamy do 28 marca br. do godz. 13.00. Uwagi można  zgłaszać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Posted on
0 Comments
W dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Biebrzański Dar Natury w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dziękujemy serdecznie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za … czytaj więcej…