Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 02.12.2019 r.

wpis w: Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email
W dniu 02.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 6/2019 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.