Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 02.02.2018 r.

wpis w: EFS 2014-2020, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 02.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/2017 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny RPOWP 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady w trybie obiegowym