Spotkania konsultacyjne, punkt konsultacyjny

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w dniu 15 października 2022 r. podczas Jesiennego Pikniku Rodzinnego w Wierzbowie pod namiotem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowany został punkt konsultacyjny mający na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju.
Przeprowadziliśmy również spotkania, które poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii w tym celom końcowym dotyczących rezultatów oraz planowanych działań i oczekiwań w nowej perspektywy finansowej.

Spotkania odbyły się:
-05.12.2022 r. godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu
-08.12.2022 r. godz. 12:00 w Centrum Muzealno-Warsztatowym w Szczuczynie
-08.12.2022 r. godz. 15:00 w Świetlicy wiejskiej w Rudzie

Spotkania dostarczyły nam wielu ważnych informacji m.in. o kierunkach rozwoju obszaru, problemach i potrzebach lokalnej społeczności, o tym jakie są oczekiwania mieszkańców i jakie zadania powinniśmy wesprzeć środkami z nowej perspektywy finansowej.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkań za przybycie.