Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 3 – go lipca b. r. /czwartek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór sekretarza posiedzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu BDN-MP/VIII/2014.

6. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR w ramach konkursu BDN-MP/VIII/2014
.
7. Ocena wniosków według kryteriów LGD w ramach konkursu BDN-MP/VIII/2014.

8. Podjęcie uchwał o wyborze/nie wyborze operacji do realizacji w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach konkursu BDN-MP/VIII/2014.

9. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach konkursu BDN-MP/VIII/2014.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list wniosków wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla konkursu BDN-MP/VIII/2014.

11. Przedstawienie informacji o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia w tym wnioski, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia są udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady
Krystyna Jankowska