Fotorelacja ze spotkań dotyczących realizacji LSR połączonych z X warsztatami rękodzieła

wpis w: 2022, Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Za nami spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z X warsztatami rękodzieła.
W tej edycji spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 
-1 grudnia 2022 r. w  Domu Kultury w Rajgrodzie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bargłowie Kościelnym;
-5 grudnia 2022 r w Centrum Muzealno-Warsztatowym w Szczuczynie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu;
– 8 grudnia 2022 r. w Klubie Seniora w Grajewie oraz w Świetlicy wiejskiej w Rudzie;
-9 grudnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem oraz w Centrum Kultury w Radziłowie;
-13 grudnia 2022 r. w Świetlicy wiejskiej w Wilamowie.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło prawie 170 osób.

Celem spotkań była aktywizacja mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury poprzez możliwość wspólnego spotkania się, tworzenia ozdób świątecznych oraz rozmów o m.in. realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z X Warsztatami Rękodzieła realizowane były w ramach projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.2021. do 30.06.2023 r.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.