Szkolenie pt. „Procedury wyboru i oceny operacji LGD Biebrzański Dar Natury”

wpis w: Aktualności

W minionym dniu tj. 28 listopada 2016 roku  w siedzibie biura LGD Biebrzański Dar Natury odbyło się szkolenie dla członków Rady oraz pracowników biura, przeprowadzone przez pana Michała Marciniak.

Tematem przewodnim szkolenia było omówienie procedur oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania przez LGD w okresie programowania 2014-2020 oraz zasad wdrażania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i RPO WP 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy członkom Rady za udział w spotkaniu.