Zapraszamy na szkolenie „Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury”

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy na szkolenie „Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury”, które odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w zajeździe “Stara Kuźnia” w Rudzie. Szkolenie będzie dotyczyć w szczególności omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (drogi, infrastruktura rekreacyjna, turystyczna, przedsiębiorczość, inkubatory przetwórstwa loklanego, promocja obszaru LSR).

Program szkolenia 15.12.2016
Formularz zgłoszeniowy