Szkolenie pt.: “Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”

wpis w: Aktualności

W dniu 20.11.2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbyło się szkolenie dla Członków Rady LGD Biebrzański Dar Natury. Podczas szkolenia omówione zostały szczegółowo procedury oceny operacji. W szkoleniu uczestniczyli głównie członkowie Rady, Prezes Zarządu LGD Stanisław Szleter oraz pracownicy biura LGD.

Szkolenie poprowadziła p. Marzena Cieślak, która posiada doskonałą znajomość zasad ubiegania się o wsparcie w ramach funduszy europejskich, w tym znajomość podstaw prawnych oraz procedur postępowania.