Podpisaliśmy list intencyjny

wpis w: Aktualności

Dnia 23 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Stanisława Szletera, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca” reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu Agnieszką Rutkowską oraz Energievision  Frankenwald reprezentowanym przez Martin Kastner.

Strony zadeklarowały zamiar współpracy w celu realizacji projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.