Szkolenie ” Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury”

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W miniony czwartek 15 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie pt.: „Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury” w zajeździe “Stara Kuźnia” w Rudzie. Szkolenie dotyczyło w szczególności poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (drogi, infrastruktura rekreacyjna, turystyczna, przedsiębiorczość, inkubatory przetwórstwa lokalnego, promocja obszaru LSR) w ramach projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osobą prowadzącą szkolenie była Pani Marzena Cieślak posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. .